Bipolar for begyndere - Hvordan holder jeg balancen

Kapitler og redskaber

Kapitel 1: Om bipolar affektiv sindslidelse forklarer, hvad bipolar lidelse er: Hvad kriterierne for at få diagnosen er, og hvordan sygdommen kan se ud på forskellige måder. For selvom det er én diagnose, der dækker over nogle fællestræk, kan sygdomsforløb være meget forskellige.

Kapitel 2: Tanker og følelser om diagnosen handler om, hvordan det kan opleves at få diagnosen, og hvordan du kan forholde dig til den tvivl, der også kan melde sig. Derudover er der fokus på, hvordan du kan håndtere din diagnose, så du er rustet til at træffe valg, der kan gavne dig på længere sigt. 

Kapitel 3: Mit netværk og relationer beskriver værdien i at have gode netværk og gode relationer. Der er idéer til, hvordan du bliver klogere på, hvem der er i dit netværk, og hvordan du bruger netværket. Der er også inspiration til, hvordan du kan udbygge dit netværk og opbygge nye relationer, hvis du føler dig ensom eller har et meget lille netværk. Til sidst har vi et afsnit til pårørende.

Kapitel 4: Behandlingsmuligheder beskriver, hvilke behandlingsformer, der kan være aktuelle for dig, både hvad angår medicin og terapi. Her kan du finde en oversigt over de behandlingstilbud, du kan få via det offentlige system.

Kapitel 5: At passe på sig selv handler om, hvordan du kan holde dig mentalt og fysisk sund. Her beskrives redskaber, der kan hjælpe dig til en god og sammenhængende hverdag med bipolar lidelse. Kapitlet indeholder et afsnit om kognitive vanskeligheder, og hvordan du kan mindske dem.

Kapitel 6: På vej videre runder bogen af med at have fokus på din fremtid og det gode liv. Der er også et afsnit om, hvilke tilbud, du selv kan opsøge, som andre har haft gavn af. Vi fortæller, hvordan vi er kommet videre og kommer med bud på, hvordan du kan komme godt og sikkert videre.


Eksempler på redskaber i bogen


Redskab 1 - Hvad er jeg god til?

• Hvad er jeg god til?
• Hvad har jeg tidligere været god til?
• Hvilke menneskelige egenskaber og kvaliteter besidder jeg?
• Hvem betyder jeg noget for?Redskab 2 - Mit netværk

Spørgsmål omkring netværk:
• Hvem vil være en støtte, hvis jeg har det skidt? Hvem vil

kunne rumme mig uden at stille for store krav?
• Hvem er bedst til en biograf- eller cafétur?
• Hvem er bedst at lave hobbyting med?
• Har jeg brug for at frigøre mig fra eller sætte grænser

for bestemte mennesker?
• Hvem skal jeg holde mig fra, hvis jeg kan mærke,

at en mani eller depression er under opsejling?Redskab 6 - Stressbelastninger og strategier
Skriv, hvilke konkrete stressbelastninger du har nu, og
hvad du kan gøre for at reducere mængden af stress.
Stress og sårbarhed kan ændre sig over tid. Stress-spanden er derfor et dynamisk redskab, som du kan tage i brug, når du har brug for at få et overblik over dit stressniveau.
· Hvad er dine stressbelastninger?

· Hvad er dine mestringsstrategier?
Overvej også:
· Hvilken størrelse og form har din stress-spand?
  Hvor fuld er den?

· Hvad er tegnene på, at din stress-spand bliver for fuld og
flyderover?

· Hvordan håndterer du din stress? Hvad kan du gøre for at
falde til ro?